Menu

Thức ăn chăn nuôi Archive

HascoFeed: Giới thiệu bộ sản phẩm cho heo nái.

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thaiMã sản phẩm: HF111Đạm tối thiểu (min %): 17Ẩm độ (max %): 14Ca (min-max %): 0,6 ~ 2,0P (min%): 0,3 ~ 1,4Xơ (max %): 8Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg): 3000Kcal/kgvHooc môn : Không cóLysine tổng số ( min %): 0.9Methionine +Cystine tổng số (min %):

Sản phẩm: Ami A1400

Sản phẩm: Ami A1400 – Thức ăn tập ăn cho heo con từ 9kg đến 20kg Thành phần nguyên liệu: Bột sữa, chocolate, bột ngũ cốc, bột đậu nành cao đạm, bột cá cao cấp, dầu thực vật, Dicanxiphotphat, các axit amin (L-Lysine, DL-Met, L-Threonine, L-Tryptophan), premix vitamin, premix khoáng,… Thông tin dinh dưỡng: Protein

Giới thiệu sản phẩm ViNa 450

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG Ẩm độ (%) max : 14 Protein thô (%) min : 20 ME (Kcal/kg) min : 2.750 Xơ thô (%) max : 6 Ca (%) min – max : 2,5 – 4,2 P tổng số (%) min – max : 0,4 – 1,2 Lysine tổng số (%) min : 0,9 Methionine

Giới thiệu sản phẩm Vina 440

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG Ẩm độ (%) max : 14 Protein thô (%) min : 22 ME (Kcal/kg) min : 2.850 Xơ thô (%) max : 6 Ca (%) min – max : 0,7 – 1,2 P tổng số (%) min – max : 0,4 – 1,2 Lysine tổng số (%) min : 1,17 Methionine

Giới thiệu sản phẩm ViNa 910

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG Ẩm độ (%) max : 14 Protein thô (%) min : 16 ME (Kcal/kg) min : 2.600 Xơ thô (%) max : 15 Ca (%) min – max : 1,0 – 2,5 P tổng số (%) min – max : 0,4 – 1,2 Lysine tổng số (%) min : 0,4 Methionine

Giới thiệu sản phẩm ViNa 358

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG Ẩm độ (%) max : 14 Protein thô (%) min : 13 ME (Kcal/kg) min : 2.700 Xơ thô (%) max : 6 Ca (%) min – max : 0,6 – 1,2 P tổng số (%) min – max : 0,4 – 1,2 Lysine tổng số (%) min : 0,6 Methionine

Giới thiệu sản phẩm ViNa 356

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG Ẩm độ (%) max : 14 Protein thô (%) min : 17 ME (Kcal/kg) min : 2.700 Xơ thô (%) max : 6 Ca (%) min – max : 0,6 – 1,2 P tổng số (%) min – max : 0,4 – 1,2 Lysine tổng số (%) min : 0,72 Methionine

Giới thiệu sản phẩm ViNa 355

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG Ẩm độ (%) max : 14 Protein thô (%) min : 19 ME (Kcal/kg) min : 2.700 Xơ thô (%) max : 6 Ca (%) min – max : 0,7 – 1,2 P tổng số (%) min – max : 0,4 – 1,2 Lysine tổng số (%) min : 0,88 Methionine

Giới thiệu sản phẩm ViNa 380

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG Ẩm độ (%) max : 14 Protein thô (%) min : 18 ME (Kcal/kg) min : 2.650 Xơ thô (%) max : 7 Ca (%) min – max : 3,0 – 4,5 P tổng số (%) min – max : 0,4 – 1,2 Lysine tổng số (%) min : 0,9 Methionine