Menu

Kỹ thuật chăn nuôi gà Archive

Hỏi đáp chăn nuôi gà hậu bị

Hỏi: Tại sao khi nuôi gà sinh sản giai đoạn hậu bị phải cho ăn hạn chế? Trả lời: Vì gà hậu bị, đặc biệt là gà hướng thịt có tính phàm ăn và lớn nhanh, nếu không cho ăn hạn chế, gà sẽ ăn nhiều, có khối lượng cơ thể lớn, là nguyên nhân

Một số tồn tại trong quá trình chăn nuôi gà

Qua ảnh một số Facebooker chia sẻ trên các nhóm trao đổi kỹ thuật chăn nuôi. Trang Thông tin chăn nuôi xin chỉ ra một số điểm còn tồn tại trong chăn nuôi gà tại trại!Rất mong người chăn nuôi khắc phục và thành công!  Vấn đề an toàn dịch bệnh: Người chăn nuôi vào