Menu

Hải Dương: Số trang trại, gia trại chăn nuôi giảm mạnh

Toàn tỉnh hiện có hơn 6.900 trang trại, gia trại chăn nuôi lợn và gia cầm, giảm gần 1.400 trang trại, gia trại so với cuối năm 2016.

Ảnh minh họa

Số trang trại, gia trại giảm mạnh ở thị xã Chí Linh, các huyện Cẩm Giàng, Kinh Môn, Thanh Hà. Nguyên nhân do giá bán các sản phẩm gia súc, gia cầm xuống thấp, người nuôi bị thua lỗ kéo dài.

Để khắc phục tình trạng trên, năm 2018, UBND tỉnh sẽ mở rộng việc hỗ trợ các trang trại chăn nuôi an toàn sinh học theo quy trình VietGAP, đẩy mạnh thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020”.

TH

Nguồn: Báo Hải Dương

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *