Menu

Gà Gumboro

Gà ủ rũ, sốt cao

Gà tiêu chảy dữ dội, phân trắng, nhiều nước

Tags:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *