Menu

Chăn nuôi quy mô trang trại cần có chính sách kích cầu

Với lợi thế sẵn có về diện tích, đồng cỏ, khí hậu, Bắc Bình là địa phương có thế mạnh về chăn nuôi gia súc gia cầm, nhất là chăn nuôi bò cao sản. Vấn đề đặt ra là làm gì để phát triển quy mô, nâng cao hiệu quả chăn nuôi trong thời điểm khó khăn về giá cả sản phẩm…

Nuôi bò thịt tại xã Sông Bình (Bắc Bình) của Công ty Thông Thuận.

Thống kê sơ bộ, tổng đàn gia súc gia cầm của huyện Bắc Bình gồm đàn bò 62.500 con, trâu 1.000 con, dê cừu 24.500 con… Trong đó, hiện có 6 trang trại nuôi công nghiệp gia cầm quy mô trên 12.000 con/lứa, 2 trang trại heo quy mô gần 1.000 con, Trang trại bò Úc Triệu Hồng quy mô khoảng 300 con và trại bò thịt của Công ty Thông Thuận gần 2.200 con. Về chăn nuôi gia trại có nhiều hộ đang phát triển trồng cỏ và chăn nuôi bò tại gia đình với quy mô từ 5 – 20 con nhằm tận dụng công nhàn rỗi cho thu nhập khá tốt thời điểm trước năm 2017. Ngoài ra, trên địa bàn huyện đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 4 trang trại nuôi heo với quy mô 44.000 con và 1 trang trại 2.400 con heo nái sinh sản đã được tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Những con số này cho thấy chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại tại huyện Bắc Bình đang phát triển.

Vấn đề hiện nay là huyện đang chờ chính sách của tỉnh, cụ thể là quyết định và kế hoạch phát triển trồng cỏ, nuôi bò thịt cao sản và chính sách hỗ trợ chăn nuôi đối với huyện Bắc Bình giai đoạn 2018-2020. Từ đó, huyện sẽ có kế hoạch định hướng chăn nuôi giai đoạn 2021-2025 và sẽ chỉ đạo các ban ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn quy hoạch cụ thể vùng trồng cỏ để phát triển chăn nuôi bò. Hiện tại diện tích trồng cỏ trên địa bàn huyện khoảng 850 ha.

Theo Phòng Nông nghiệp& PTNT huyện Bắc Bình, khó khăn của chăn nuôi bò hiện nay chính là giá bán thấp. Hơn nữa, việc chậm triển khai chính sách hỗ trợ của tỉnh và thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ đã làm giảm hiệu quả về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, nhất là công tác thụ tinh nhân tạo.

Để phát triển đàn bò cao sản và trồng cỏ, UBND huyện đã đề xuất Công ty Thông Thuận nên  có chính sách chuyển giao các giống bò thịt chất lượng cao cho nông dân để phát triển chăn nuôi theo mô hình liên kết. Riêng trồng cỏ, Công ty Thông Thuận nếu phát triển đàn, cần nguồn cung cỏ giống thì phải có chính sách đặc thù để ký hợp đồng với hộ dân, chẳng hạn ứng trước cho hộ dân khoảng 15 triệu đồng/ha để nông dân chi trả vật tư phân bón, tiền công… Sau khi thu hoạch bán cho công ty để trừ tiền. Ngoài ra cần hợp đồng bao tiêu sản phẩm, phương thức hỗ trợ trồng cỏ, bắp để dân biết và ký hợp đồng thực hiện. Mặt khác, chủ động phối hợp với các ngành chức năng của huyện, xã hướng dẫn kỹ thuật trồng cỏ, bắp lấy thân, đưa các giống cỏ có năng suất cao và ứng dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước có hiệu quả cho các hộ ký hợp đồng với công ty để canh tác, phát triển trồng cỏ.

Nếu quyết tâm thực hiện tốt các giải pháp, chính sách “kích cầu”, tin rằng tương lai chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại trên địa bàn huyện Bắc Bình sẽ phát triển, tạo bước đột phá, phát huy lợi thế hiện có để phát triển kinh tế.

Kiều Hằng
Nguồn: Báo Bình Thuận

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *